Η Κύπρος συμμετέχει στο Eυρωπαϊκό έργο Energy Water