Η Kùnpos συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο EnergyWater