Συνεργάτες

Στοιχεία επικοινωνίας

Manager

Rubén Renilla Collado

Τηλέφωνο

+34 947 298 471

ITCL Website

ITCL (Συντονιστής έργου)

Το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καστίλης και Λεόν (ITCL) είναι ένα ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1989. Αποστολή του είναι η προώθηση και διευκόλυνση της χρήσης της τεχνολογίας ως εργαλείο ανταγωνιστικότητας για τις βιομηχανίες και άλλους οργανισμούς, αξιοποιώντας τη γνώση και τεχνογνωσία με τρόπο που προσδίδει στρατηγικό πλεονέκτημα και προωθώντας την αλληλεπίδραση μεταξύ επιστήμης, τεχνολογίας, εταιρειών και κοινωνίας.

Στόχος του Τμήματος Ενεργειακών Τεχνολογιών του ITCL είναι η ενσωμάτωση τεχνολογικών και μη τεχνολογικών καινοτόμων λύσεων στις εγκαταστάσεις παραγωγής για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση του κόστους προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα.

 

Άλλοι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το ITCL είναι:

 • Τεχνολογίες Παραγωγής
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
 • Αυτοματοποίηση
 • Προσομοίωση και Εικονική Πραγματικότητα
 • Ηλεκτρονική και Τεχνητή Νοημοσύνη
 • Κινητικότητα και Μεταφορές
 • Κατάρτιση

Υπεύθυνοι έργου:

 • Rubén Renilla Collado (Επικεφαλής Τμήματος Ενεργειακών Τεχνολογιών)
 • Maite Cobo Abeytua (Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων)

Στοιχεία επικοινωνίας

Διευθυντής Marketing

Daniel Marten

Τηλέφωνο

+44 (0) 20 7170 7000

Carbon Trust Website

Carbon Trust

Η Carbon Trust είναι ανεξάρτητη εταιρεία παροχής υπηρεσιών εμπειρογνωμοσύνης που συνεργάζεται με κορυφαίους οργανισμούς σε όλο τον κόσμο και τους βοηθά να συνεισφέρουν σε και να επωφεληθούν από ένα περισσότερο βιώσιμο μέλλον μέσα από τον περιορισμό των εκπομπών άνθρακα, τις στρατηγικές αποδοτικής χρήσης των πόρων και την εμπορευματοποίηση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αποστολή μας είναι να συνεισφέρουμε στην ταχύτερη μετάβαση σε μια αειφόρο οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Προκειμένου η δράση μας να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα, διαδραματίζουμε καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια ενσωμάτωσης αλλαγών στις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών σε όλο τον κόσμο.

Ενθαρρύνοντας την αποδοτική χρήση των πόρων και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων για την πράσινη οικονομία, όπως τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τη δημιουργία επιχειρήσεων με μειωμένο ανθρακικό αποτύπωμα, την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.  Οι εμπειρογνώμονες μας, προερχόμενοι από ευρύ φάσμα τομέων και χωρών, μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό σας να διαχειριστεί την κλιματική αλλαγή μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και εντοπίζοντας ευκαιρίες ανάπτυξης και αύξησης των εσόδων μέσα από πρωτοβουλίες μείωσης της χρήσης των πόρων, στρατηγικές εξοικονόμησης χρημάτων και υιοθέτηση τεχνολογιών αποδοτικής χρήσης των πόρων.

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο

+35 722 667 716 / 726

CEA Website

CEA

Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών είναι ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2009 για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών και της αστικής κινητικότητας. Η σύσταση και λειτουργία του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» και από την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, για 3 χρόνια.

Στοιχεία επικοινωνίας

Ανώτερος Περιβαλλοντικός Σύμβουλος

Colman McCarthy

Τηλέφωνο

+353 21 4344864

CTC–CIT Website

CTC – CIT

Το Clean Technology Centre – Cork Institute of Technology διαθέτει μακρά εμπειρία και έχει διακριθεί για το έργο του στους τομείς της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και της αποδοτικής διαχείρισης των πόρων. Από την ίδρυσή του, το 1992, το CTC δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και δοκιμή τεχνικών και μηχανισμών στους εν λόγω τομείς.

Το CTC έχει δημοσιεύσει αρκετές έγκριτες μελέτες για την Ιρλανδία, μεταξύ των οποίων τις ακόλουθες: Οδικός χάρτης για ένα εθνικό σχέδιο αποδοτικής διαχείρισης των πόρων για την Ιρλανδία (2015)· Μελέτη των συστημάτων «πληρώνω όσο πετάω» για την ενθάρρυνση συμπεριφορών που οδηγούν σε μείωση αποβλήτων στην Ιρλανδία (2011)· Έρευνα για τα αίτια της περιορισμένης χρήσης των υφιστάμενων περιβαλλοντικών τεχνολογιών (2007)· Λογαριασμοί Ροής Υλικών (MFA) – Επίδειξη για την Ιρλανδία (2006)· Αξιολόγηση και ανάπτυξη ενός πλαισίου για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων για την Ιρλανδία (2004).

Στοιχεία επικοινωνίας

Υπεύθυνη ευρωπαϊκών προγραμμάτων και διάδοσης ερευνητικών αποτελεσμάτων Υπεύθυνη του WP3 (δημιουργία του Δικτύου Ενεργειακών Αγγέλων)

Sonia Siauve

Τηλέφωνο

+33 587 753 119

OIEau Website

OIEAU

Το Office International de l’Eau (OIEau) είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη Γαλλία και αποστολή την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και των λεκανών απορροής. Οι κύριοι τομείς δραστηριοτήτων του OIEau είναι:

 • Θεσμική ανάπτυξη για τη διαχείριση των υδάτων (ολοκληρωμένη διαχείριση λεκανών απορροής, συστήματα υδάτων στη βιομηχανία, συστήματα άρδευσης στη γεωργία, διαχείριση μονάδων παραγωγής πόσιμου νερού)
 • Διαχείριση και αξιοποίηση των δεδομένων που αφορούν το νερό
 • Επαγγελματική κατάρτιση
 • Τεκμηρίωση και πληροφόρηση

Το OIEau απασχολεί 52 μηχανικούς και 25 τεχνικούς σε μόνιμη βάση ενώ το συνολικό εργατικό δυναμικό αποτελείται από 110 άτομα.

Το Κέντρο Κατάρτισης οργανώνει 500+ εκπαιδευτικά σεμινάρια για 5.500+ επαγγελματίες του τομέα των υδάτων κάθε χρόνο.

Το Τμήμα Σπουδών παρέχει υπηρεσίες και υλοποιεί έργα σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών που αφορούν το νερό σε εθνική και ευρωπαϊκή κλίμακα.

Το Τμήμα Διεθνών Δραστηριοτήτων προσφέρει βοήθεια σε χώρες και ιδρύματα προκειμένου να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους στους τομείς της διοικητικής οργάνωσης και εκπαίδευσης και τους παρέχει θεσμικές συμβουλές και εμπειρογνωμοσύνη μέσα από επαγγελματικά, διοικητικά και τεχνικά προγράμματα κατάρτισης (καθώς και υλοποίηση τοπικών εκπαιδευτικών δράσεων) ή μέσα από τη μεταφορά τεχνογνωσίας σχετικά με την οργάνωση παρατηρητηρίων, την παρακολούθηση δικτύων και βάσεων δεδομένων.

Στοιχεία επικοινωνίας

αρχιτέκτονας-project manager

Matilde Sperotto

Τηλέφωνο

+39 380 6363537

SMART FUTURE Website

SMART FUTURE

Η Smart Future είναι εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών πιστοποιημένη κατά UNI CEI 11352:2014. Διαθέτουμε πιστοποίηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ηλεκτρισμού, Αερίου και Νερού της Ιταλίας. Το όραμά μας είναι απλό: πιστεύουμε ότι η αειφορία συμβάλλει στην οικονομική ευρωστία και ότι η εφαρμογή μιας καλοσχεδιασμένης στρατηγικής αειφορίας βοηθά τους οργανισμούς να εξοικονομούν πόρους, να είναι πιο ανταγωνιστικοί και περισσότερο επικερδείς.

Η Smart Future βοηθά τους οργανισμούς να καθορίσουν συγκεκριμένους στόχους για την αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας και την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών και να ενσωματώσουν τους εν λόγω στόχους στις συνολικές επιχειρηματικές στρατηγικές τους.

Η Smart Future σχεδιάζει, αναπτύσσει και εφαρμόζει υπηρεσίες μέτρησης και διαχείρισης ενέργειας μέσω διαδικτύου.

Στοιχεία επικοινωνίας

Συντονιστής έργου

Clément Barbaux

Τηλέφωνο

+33 (0)6 48 88 28 99

GreenFlex Website

GREENFLEX

Η Greenflex έχει πεισθεί από το 2009 ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να συμβάλλουν θετικά στην εξέλιξη του κόσμου μέσω του μετασχηματισμού τους.
Η ομάδα συμβάλλει στην επιτάχυνση της μετάβασης και στη μείωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού κόστους, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, παρέχοντας υποστήριξη από την ανάπτυξη στρατηγικής για τη λήψη μέτρων για ένα μέλλον βέλτιστης επίδοσης, ένα «καλό μέλλον».
Σε μια προσπάθεια να συνεχιστεί η ανάπτυξη στη Γαλλία και στο εξωτερικό και να οικοδομηθεί ένα πλαίσιο για το μέλλον, η GreenFlex επέλεξε να συνεργαστεί με τη Total το 2017. Τώρα ενσωματώνοντας πλήρως τα ζητήματα του κλίματος στις στρατηγικές της επιλογές.
Η συγχώνευση αυτή θα επιτρέψει στην GreenFlex να προωθήσει την αρχική της αποστολή: να συνδέσει όσο το δυνατόν περισσότερο την οικονομία με την οικολογία, μετατρέποντας την περιβαλλοντική και κοινωνική μετάβαση σε ευκαιρία, πλεονέκτημα και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις.
Η GreenFlex διαθέτει πάνω από 300 υπαλλήλους που εργάζονται σε 14 γραφεία σε όλη την Ευρώπη, με κύκλο εργασιών άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ το 2017. Τα τελευταία 8 χρόνια, η εταιρεία έχει δανείσει την υποστήριξή της σε περισσότερους από 700 πελάτες

Στοιχεία επικοινωνίας

Υπεύθυνη Τομέα Καινοτομίας & Έρευνας και Ανάπτυξης

María Reinoso Rodríguez

Τηλέφωνο

+34 983 208 011

SOCAMEX Website

SOCAMEX

Η SOCAMEX είναι εταιρεία υδραυλικών έργων που ανήκει στον Όμιλο Urbaser, ως εξειδικευμένη στο χώρο του νερού.

Η SOCAMEX καλύπτει ολόκληρο τον ενοποιημένο κύκλο νερού, προσφέροντας, ασφαλείς, αξιόπιστες και βιώσιμες υπηρεσιες στο χώρο του νερού στην κοινωνία μας. Η εταιρεία προσφέρει μια ποικιλία λύσεων που περιλαμβάνει έργα στο τομέα του σχεδιασμού, κατασκευής, διαχείρισης και λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και μονάδων επεξεργασίας πόσιμου νερού, εγκαταστασεων επεξεργασίας λυμάτων και πόσιμου νερου, καθώς και τεχνική βοήθεια προς τις εταιρείες, τους δήμους και τις κοινότητες.

Η SOCAMEX συνεργάζεται τόσο με δημόσιους φορείς όσο και με ιδιώτες, προσφέροντας υπηρεσίες στους τομείς των υδραυλικών συστημάτων και της επεξεργασίας υδάτων σε εταιρείες, δήμους και κοινότητες εντός όλων των σταδίων του «Κύκλου του Νερού»:

 

 • Επεξεργασία πόσιμου νερού, αστικών ή/και βιομηχανικών αποβλήτων
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτων
 • Επενδυτικά σχέδια
 • Δίκτυα αποχέτευσης
 • Δίκτυα για την άντληση, τη μεταφορά και τη διανομή πόσιμου νερού
 • Μονάδες αφαλάτωσης και ανακύκλωσης νερού
 • Εμπορική διαχείριση χρηστών υπηρεσιών ύδρευσης
 • Διαχείριση ιλύος από μονάδες επεξεργασίας υδάτων
 • Λειτουργία και συντήρηση μονάδων επεξεργασίας
 • Αναλυτικός έλεγχος νερού
 • Έργα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας

Στοιχεία επικοινωνίας

Αρχιτέκτονας Λύσεων

Andreas Georgakopoulos

Τηλέφωνο

+30 211 012 5223

WINGS ICT

Η WINGS ICT Solutions είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη μικρομεσαία επιχείρηση που ασχολείται με δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς που άπτονται των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας και των κάθετων αγορών.

Αποστολή της WINGS είναι η έρευνα και η δημιουργία προτύπων στους τομείς της ευφυούς ασύρματης πρόσβασης, της διαχείρισης συσκευών, του Cloud-διαδικτύου των πραγμάτων (IoT)-wearables-ενσωματωμένων συστημάτων, των δικτύων λογισμικού/του NFV (Network Function Virtualization)/της διαχείρισης και συντονισμού, των μεγάλων δεδομένων και αναλυτικών εργαλείων πρόβλεψης και της ανάπτυξης εφαρμογών και υπηρεσιών.

Η WINGS δραστηριοποιείται επίσης και σε κάθετους τομείς όπως την ενέργεια, το νερό, την υγεία και τις μεταφορές. Ως μέρος της στρατηγικής της, η WINGS επιδιώκει να προσφέρει τα αρχικά μέσα, την τεχνολογία και τις υπηρεσίες καθώς και να προσελκύσει επενδύσεις για ανεξάρτητες επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν με σκοπό την εμπορευματοποίηση των πλέον ανεπτυγμένων, έγκυρων και αποδεδειγμένα λειτουργικών μοντέλων τους. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα της δράσης της είναι η συγκέντρωση ενός ιδιωτικού κεφαλαίου κίνησης για τη δημιουργία μιας επιχείρησης με καινοτόμες δραστηριότητες (spin-out) που ασχολείται κυρίως με «Δίκτυα μηχανικής μάθησης».

Στοιχεία επικοινωνίας

Communications Manager

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Τηλέφωνο

+32 (0)2 7927552

WssTP Website

WssTP

Η WssTP είναι η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα για το Νερό. Αποστολή της WssTP είναι να βελτιώσει τον συντονισμό και τη συνεργασία αναφορικά με τις προκλήσεις στον τομέα των υδάτων και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και των συναφών τομέων στην Ευρώπη.

Η WssTP εκπροσωπεί ενιαία το πλήρες φάσμα της αλυσίδας αξίας του νερού που περιλαμβάνει τη βιομηχανία, την έρευνα, τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, τους παρόχους τεχνολογικού εξοπλισμού και τους καταναλωτές. Δεδομένου ότι το 90% της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας εξαρτάται από το νερό, η διαχείριση των υδάτινων πόρων με αειφόρο και καινοτόμο τρόπο είναι κρίσιμος παράγοντας για το μέλλον μας.